درباره شرکت

مهندسان مشاور آوند برزین

شرکت مهندسان مشاور آوند برزین، فعالیت تخصصی خود را از سال 1379 در زمینه‌های سازه (طراحی سازه‌های سنگین و بلند)، مقاوم‌سازی (تهیه طرح‌های مقاوم‌سازی ابنیه) و راهسازی (طراحی مسیر و نظارت کارگاهی) آغاز کرد و در سال 1401 موفق به ثبت سه محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های مرتبط با پایش وضعیت سازه‌ها و سیستم‌های خودکار حمل و نقل گردید.

افشین خدابنده

بنیانگذار شرکت

ما چه می کنیم

فعالیت های تخصصی شرکت

تیم ما

رهبران ماهر ما

ما به شما کمک می کنیم تا جهان را به گونه ای دیگر ببینید ، فرصت هایی را که ممکن است هرگز تصور نکرده باشید کشف کرده و به نتایجی برسید که آنچه را که هست با آنچه می تواند باشد پر می کند.

مونیکا بلک
مدیر ارشد ارتباطات
پیتر پریش
مدیر ارشد پروژه
اولیویا وودسون
مشاور بین المللی
پیتر آدامز
بنیانگذار شرکت
گواهینامه ها

گواهینامه دانش بنیانی و صلاحیت خدمات مشاوره

شرکت آوند برزین تاکنون توانسته است گواهینامه تاییدیه دانش بنیانی سه محصول خود و هم چنین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در سه حوزه تخصصی خود را کسب نماید.

سامانه پایش مدیریت نگهداشت پل

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تأیید سطح 1

سامانه توزین در حال حرکت قطار (WIM)

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تأیید سطح 2

 سامانه پایش دوراهه تحت عبور ترافیک قطار

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تایید سطح 1

تخصص راه سازی

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه

تخصص سازه

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه

تخصص مقاوم سازی گروه راه و ترابری

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه