پایش وضعیت سازه ها

عیب‌یابی و ارزیابی اثربخشی عملیات نگهداری و تعمیر

سامانه های خودکار حمل و نقل

نظارت کمی و مدیریت پیش‌بینانه در بهره‌برداری زیربناها

مقاوم سازی سازه ها

ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای پل و ساختمان

درباره شرکت

مهندسان مشاور آوند برزین

شرکت مهندسان مشاور آوند برزین، فعالیت تخصصی خود را از سال 1379 در زمینه‌های سازه (طراحی سازه‌های سنگین و بلند)، مقاوم‌سازی (تهیه طرح‌های مقاوم‌سازی ابنیه) و راهسازی (طراحی مسیر و نظارت کارگاهی) آغاز کرد و در سال 1401 موفق به ثبت سه محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های مرتبط با پایش وضعیت سازه‌ها و سیستم‌های خودکار حمل و نقل گردید.

01

پایش وضعیت سازه

پایش وضعیت سازه ها (پل و ساختمان) و تهیه شناسنامه فنی و بررسی آسیب پذیری

پایش وضعیت سازه
02

سیستم خودکار حمل و نقل

سیستم های خودکار حمل و نقل

03

سازه

طراحي سازه هاي سنگين و بلند مرتبه

04

مقاوم سازي

مقاوم سازي و تهيه طرح هاي مقاوم سازي ابنيه

پایش وضعیت سازه
پایش وضعیت سازه

تهیه شناسنامه فنی، بررسی آسیب پذیری

اطلاعات بیشتر
سیستم خودکار حمل و نقل

سامانه‌های دانش بنیان

اطلاعات بیشتر
سازه

طراحي سازه هاي سنگين و بلند مرتبه

اطلاعات بیشتر
مقاوم سازی

تهيه طرح هاي مقاوم سازي ابنيه

اطلاعات بیشتر
گواهینامه ها

گواهینامه دانش بنیانی و صلاحیت خدمات مشاوره

شرکت آوند برزین تاکنون توانسته است گواهینامه تاییدیه دانش بنیانی سه محصول خود و هم چنین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در سه حوزه تخصصی خود را کسب نماید.

سامانه پایش مدیریت نگهداشت پل

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تأیید سطح 1

سامانه توزین در حال حرکت قطار (WIM)

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تأیید سطح 2

 سامانه پایش دوراهه تحت عبور ترافیک قطار

گواهینامه دانش بنیانی محصول - تایید سطح 1

تخصص راه سازی

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه

تخصص سازه

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه

تخصص مقاوم سازی گروه راه و ترابری

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره - پایه سه